PLM dotazník

1. Jak spravujete a vydáváte výrobní dokumentaci?

2. V jaké formě při výrobě používáte výrobní dokumentaci?

Výkresy: Technologické podklady:

3. Průběh zpracování dokumentace nové zakázky/ projektu plánujete a řídíte:

4. Podklady pro nové zakázky/ projekty:

5. Je ostatním oddělením k dispozici platná výrobní dokumentace na jednom místě?

6. Jsou ostatním oddělením k dispozici starší verze výrobní dokumentace?

7. Výměna a schvalování dokumentů mezi odděleními je:

8. Máte problém s výměnou dat mezi konstrukcí a výrobou?

9. Máte problém s přehledem vydané dokumentace pro/od dodavatelů a kooperantů?

10. Používáte v konstrukci CAD systémy?

11. Negeometrické díly (olejové náplně, kabely) řešíte:

12. Projektujete si sami elektrická schémata zapojení a elektrické rozvody?

13. Kusovníky do ERP systému

14. Pomohl by Vám konfigurátor variant produktů?

15. Máte CNC stroje?

16. CNC programy obvykle vytváří:

17. Platné CNC programy jsou uloženy:

18. Postrádáte systém pro řízení a evidenci úkolů?

19. Mohou neoprávněné osoby měnit elektronickou dokumentaci?

20. Změnové řízení probíhá:

21. Je při změnovém řízení pro výrobu znepřístupněna zastaralá / neplatná dokumentace?