PLM dotazník

1. Kako upravljate i izdajate dokumentaciju za proizvodnju?

2. U kom obliku koristite dokumentaciju za prozvodnju?

Crteži: Tehnološka dokumentacija:

3. Kurs izrade dokumentacije novog ugovora/projekta planirate i upravljate:

4. Podatke za novi ugovor/projekat:

5. Da li je ostalom delu dostupna validna dokumentacija za proizvodnju na jednom mestu?

6. Ostalim delovima su dostupne starije verzije dokumentacije za proizvodnju?

7. Promena i usvajanje dokumenata između odeljenja je:

8. Da li imate problem u razmeni podataka između konstrukcionog i tehnološkog odeljenja?

9. Da li imate problem sa pregledom dokumetana izdatih za/od dobavljača i kooperanata?

10. Da li koristite u okviru konstrukcije CAD sisteme?

11. Delovi koji nisu geometrijski oblik (uljne posude, kablovi) rešavate:

12. Da li sami projektujete električne šeme veza i električna kola?

13. Sastavnice u ERP sistemu

14. Da li bi vam pomogao konfigurator različitih verzija proizvoda?

15. Imate CNC programere?

16. CNC programe obično generišu:

17. Postojeći CNC programi se čuvaju:

18. Da li vam nedostaje sistem za upravljanje i evidenciju zadataka?

19. Da li neovlašćena lica mogu menjati elektronsku dokumentaciju?

20. Proces promene se odvija:

21. U postupku promene proizvodnje onemogućena je zastarela, nevažeća dokumentacija?